+38 (097) 777 53 17 Viber, WhatsApp

Політика конфіденційності

Ми цінуємо вашу конфіденційність і тому розробили цю Політику конфіденційності.

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Urban Tarot Reading (далі – Сайт), розташований на доменному імені urbantarotreading.com, може отримати про Користувача під час користування Сайтом.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Адміністрація сайту – уповноважені на управління Cайтом співробітники, які діють від імені команди " Urban Tarot Reading", які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані – будь–яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних);

Обробка персональних даних – будь–яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Сайтом або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави;

Користувач сайту – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт;

Cookies – невеликий фрагмент даних, відправлений веб–сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб–клієнт або веб–браузер кожен раз пересилає веб–серверу в HTTP–запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту;

IP–адреса – унікальний адрес вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. 1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту. 1.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту на Сайті при заповненні інформаційних форм.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв'язку на Сайті і включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. прізвище, ім'я Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти (e–mail).

  1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

3.1.1. Ідентифікації Користувача, для взаємодії з Адміністрацією сайту з питань діяльності консультаційного центру "Urban Tarot Reading ";

3.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача;

3.1.3. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і сервісної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.

  1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь–яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Сайт може використовувати Cookies. В роботі Сайт також використовує піксельні теги, веб–маяки та інші подібні технології. Такі пристрої використовуються, щоб допомогти проаналізувати веб–потік сторінок, налаштовувати послуги Сайту, оптимізувати призначені для користувача інтерфейси, виміряти рекламну ефективність та зміцнити довіру і безпеку. За допомогою цих пристроїв Сайт збирає такі дані: ідентифікацію діючих інтернет провайдерів, IP–адреса користувача, тип браузера і операційної системи, дата і час доступу, адреса веб–сайту (якщо такий є), через який Користувач пов'язаний з Сайтом та іншу подібну, пов'язану з трафіком інформацію.

4.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Користувач зобов'язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

5.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 3 цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.

5.2.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.

6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

6.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

6.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

7.3. Спори,  в яких не було досягнуто згоди, будуть передані на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

7.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Адміністрації сайту.

×
Запись на консультацию
Мы свяжемся с вами в течении 24 часов
или свяжитесь с нами по тел:
+38 (097) 777 53 17
Viber, WhatsApp
Запись на консультацию

Запись на консультацию:

+38 (097) 777 53 17
Viber, WhatsApp

Мы используем основные и сторонние файлы cookie в целях повышения удобства пользования этим сайтом и получения информации о взаимодействии пользователей с его содержимым. Закрыв это сообщение, вы тем самым соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.